Informasjon

Gædingakeppni og VestlandsMót

Gædingakeppni er den opprinnelige konkurranseformen på Island. Denne måten å konkurrere på blir nå mer og mer populær også utenfor Island. Vi vil nå satse på denne konkurranseformen også i Bergen. Vi kaller stevnet for VestlandsMót, og vil arrangerer dette en gang pr år. Klassen som kalles A-flokk er for 5-gjengere. B-flokk for 4 gjengere.

Gædinga er en beskrivelse på en flott og positiv ridehest, keppni er konkurranse. Konkurransene blir ofte kalt et eller annet navn + mót. Landsmót er den store konkurransen på Island. Landsmót blir arrangert annethvert år. Ellers er det mange andre mót på Island i løpet av året. I 2013 var det for første gang arrangert Nordisk Mesterskap i Gædingakeppni. Første Norgesmót var i 2010.

Gustur Islandshestlag har i mange år prøvd å få bygge ovalbane på Bergen Travpark. Av forskjellige årsaker har dette til nå ikke latt seg gjøre. Foreløpig tillates det ikke noen form for anleggsarbeid ved travbanen pga muslinger som lever i vannet/elven ved banen, men kanskje en gang kan det bli både 250 og 300 meters bane slik Sleipnir har fått til på Biri Travbane. Gædingakeppni kan arrangeres på 300 meters ovalbane eller på rettstrekk.

Gædingakeppni begynte man med på Island på 40-tallet, med første Landsmót i 1950.
Islandshesten ble etter hvert også populær som ridehest i Europa og tidlig på 70-tallet kom sportskonkurransene på 200-250 meters ovalbane.

Forskjellen på Gædingakeppni og sportskonkurranser er mest hva dommerne ser etter når de skal sette karakterer. I Gædingakeppni leter man etter positive gode ridehester i bedømmingen. Det er helhetsinntrykket av hesten som teller. Ikke om det er en og annen liten feil når man rir. Karakterskalaen i Gædinga er fra 5 til 10. Rytterne har 6 strekk/langsider til å vise 5 gangarter. Dvs at man har mulighet til å vise en gangart 2 ganger.  Galoppen i Gædinga skal vises på en annen måte enn i sport, dvs en skal vise økning i tempo.

I Gædingakeppni får man i tillegg til karakter for gangarter også karakterer for vilje/lynne, form under rytter samt sits og innvirkning. Dette er litt forskjellig avhengig av hvilken klasse man rir. Vilje/lynne (hestens humør) og form under rytter teller dobbelt i bedømmingen i A og B-flokk.

Når man arrangerer på rettstrekk har man 100 meter strekk (pass 150) der man blir bedømt, snur på endene, og rir tilbake. Dette tilsvarer lengdene på langsidene på 300 meters ovalbane. Det som foregår i svingene når man rir på ovalbane er ikke så viktig. Man blir bedømt for det man viser på langsidene. Rytterens jobb er å ri hesten slik at hesten er fornøyd, positiv og glad og dermed en glede for rytteren å ri. Det er ikke lov å ri med pisk i A-flokk, B-flokk og Ungrytterflokk. Barn og Junior kan ri med pisk inntil 120 cm.

  Premier VM 2015

Les mer om gædingakeppni her!

Les også i islandshestforum nr 3 2014 her!